کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران جایگاه سوخت شوش

کارگران جایگاه های سوخت شوش واقع در شهرک سلمان فارسی روز دوشنبه 6 تیر ماه در اعتراض به قراردادهای سفید امضاء دست به تجمع اعتراضی زدند.

از قرار معلوم، قرارداد کار با گارگران در جایگاه های سوخت شوش یک‌طرفه و سفید امضا است. کارفرما از پرداخت مزایای قانونی منعقد در قرارداد خودش نیز خودداری‌ می‌کند، این کارگران به دلیل نداشتن قرارداد کار نمی‌توانند از حقوق قانونی خود دفاع کنند. بستن قراردادهای کوتاه‌مدت و سفید امضا باعث شده، موقعیت قانونی کارگران به شدت پایین بیاید. پرداخت نکردن دستمزد و حق بیمه، ساعات طولانی کار، اخراج دسته جمعی، پایین آوردن دستمزد کارگران نمونه‌ای از عملکرد این شرکت‌ها است.

پست های مرتبط این دسته

ادامه اعتراض کارگران آبفای آهواز

komalah

نارضایتی پرستاران شرکتی شهرهای مختلف

komalah

تجمع  اعتراضی اهالی بخش صیدون

komalah

تیراندازی ماموران رژیم به سوی سوختبران

komalah

 افزایش شمار دانشجویان بهائی محروم از تحصیل

komalah

ادامه وخامت وضعیت کرونایی در ایران

komalah