کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران تخلیه و بارگیری بندر خمینی

جمعی از کارگران تخلیه و بارگیری بندر خمینی صبح روز پنجشنبه 6 آذر ماه در اعتراض به  سطح نازل دستمزدها و همچنین عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، پرداخت نشدن کامل مطالبات، شرایط سخت کاری و رعایت نشدن پروتکل های بهداشتی دست به تجمع زدند.

یکی از کارگران یک شرکت پیمانکاری،در این خصوص می گوید، تمام پرسنل شرکت خواهان حقوق و مزایایی مثل حق بدی آب و هوا و شرایط خاص اقلیمی هستند. دمای هوا در تابستان 60 درجه و میزان رطوبت حدود 90 درصد است ولی کارگران مجبور هستند به فعالیت کاری خود ادامه دهند. وی می افزاید،یکی دیگر از مطالبات کارگران دریافت حق ارتفاع است. محیط کار آنها، تجهیزات استراتژیک و غول‌پیکر دارد و کارگران روی این تجهیزات کار می‌کنند.