کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

اعتراض کارگران به مصدومیت دو کارگر در سنندج

برپایه گزارش دریافتی روز شنبه 3 اردیبهشت ماه دو کارگر کارخانه پنجره آریا سازنده درب و پنجره دوجداره واقع در شهرک صنعتی شماره 3 سنندج به دلیل نبود امکانات ایمنی لازم در محل کار دچار حادثه شده و به شدت مصدوم شدند.

برپایه گزارش مزبور، کاوه امینی کارگر 27 ساله و مهران احمدی هنگام کار به دلیل نبود دستکش و استفاده از آن هنگام کار، به دلیل شکسن شیشه از از ناحیه دست و پا مجروح شدند. از قرار معلوم کارگران این کارخانه بارها تقاضای دستکش و کفش مناسب کرده بودند ولی هربار با بی توجهی کارفر روبرو شده اند. کارگران این کارخانه روز شنبه در اعتراض به بی اعتنایی کارفرما به تامین وسائل امینی برای کارگران، شیفت صبح را تعطیل کردند.