کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران به اجبار کارفرمایان برای حضور در انتخابات نمایشی

اعتراض کارگران به اجبار کارفرمایان برای حضور در انتخابات نمایشی

روز سه شنبه 29 خردادماه شماری از کارگران یک شرکت در اعتراض به اجبار کارفرمایان برای حضور در انتخابات نمایشی و گردهمایی در ستاد قالیباف دست به تجمع اعتراضی زدند.

به گفته کارگران عوامل شرکت کارگران را با مینی‌بوس و اتوبوس راهی ستاد قالیباف در تهران کرده تا حمایت کارگران از قالیباف را تبلیغ کنند؛این درحالی است که بسیاری از این کارگران موافق این اقدام نیستند.این کارگران با اظهار نگرانی از احتمال به خطر افتادن امنیت شغلی خود در صورت امتناع از رفتن به تهران و شرکت در همایش تبلیغاتی قالیباف گفتند:ابتدا با تطمیع و گفتن اینکه به کارگران پاداش و اضافه کار پرداخت میشود،سعی در مجاب کردن کارگران داشتند که به دلیل عدم استقبال کارگران به زور و تهدید متوسل شدند.