کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران بخش فروش بلیت مترو

طبق گزارشات منتشر شده، نیروهای بخش فروش بلیت مترو حقوق شهریور ماه خود را دریافت نکرده‌‎اند و حق بیمه‌ی این ماه برایشان واریز نشده است.

گفتنی است، جمعی از کارگران بخش فروش بلیت مترو ،از عدم واریزِ حقوق شهریور ماه خود خبر دادند و گفتند: “حق بیمه شهریورماه هم پرداخت نشده است و برای گرفتنِ خدمات درمانی به مشکل برخورده ایم و مراکز درمانی می‌گویند شما بیمه ندارید. همچنین این نیروها از تداوم مشکلاتِ خود با پیمانکارِ مترو خبر دادند و گفتند: “مشکلاتِ سابق همچنان وجود دارد و مشکلِ پرداختِ با تأخیرِ حقوق نیز به آن اضافه شده است. این نیروها پیشتر نیز بابتِ اضافه‌کار اجباری، عدم دریافتِ نوبت‌کاری و تغییرِ شیفت‌های کاریِ خود به پیمانکار معترض بودند.