کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران بخش حراست و خطوط ابینه فنی مترو ی هشتگرد

روز دوشنبه ۱۹ دی ماه، کارگران پیمانکاری بخش حراست و خطوط ابنیه فنی متروی هشتگرد، در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات و مزد های عقب افتاده خود، اعتراض کردند.

به گفته معترضان، این کارگران که جدا از بخش حراست، بخش تعمیرات و نگهداری خطوط ریلی متروی کرج به هشتگرد را برعهده دارند، در حال حاضر سه ماه حقوق از کارفرما طلبکارند که بار ها آنهارا با وعده های دروغین به کار بازگردانده اند.