کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق

جمعی از کارگران اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق روز یکشنبه 2 مهرماه در اعتراض به طرح طبقه‌بندی اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق که بیش از سه سال است در سازمان امور استخدامی معطل مانده،اقدام به برگزاری تجمع کردند.

نمایندگان اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق در ارتباط با حقوق و مزایای مزدی خود گفتند:آخر شهریورماه بالاخره احکام حقوقی سال جدید بعد از چند ماه تاخیر صادر شد.آنان افزودند:با این حال،از سطح حقوق و دستمزد خود راضی نیستند چون قانون در ارتباط با دستمزد آنها رعایت نشده است.بیش از سه سال است که طرح طبقه‌بندی مشاغل برای اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق در سازمان امور استخدامی کشور معطل مانده و مقامات دولتی حاضر به تصویب و اجرای آن نیستند.به گفته‌ی این فعالان کارگری با اجرای طرح طبقه‌بندی حقوق ماهانه کارگران اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد اما گویا سازمان امور استخدامی اراده‌ای برای این کار ندارد.همچنین نمایندگان اپراتورها می‌گویند:طرح طبقه‌بندی حق مسلم اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق است،بایستی دستمزدها مطابق با سابقه، تخصص و مهارت کارگران افزایش یابد.