کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران ارکان ثالث شرکت ملی حفاری

شماری از کارگران حفاری ارکان ثالث شرکت ملی حفاری روز شنبه 28 بهمن ماه در اعتراض به ظلم و بی‌عدالتی پیمانکاران در قبال این کارگران اقدام به برگزاری تجمع کردند.

در این تجمع کارکنان شرکت‌های ملی مناطق نفت خیز جنوب،ملی و حفاری نسبت به عدم تحقق وعده های پوشالی دولت درخصوص حذف پیمانکار نیروی انسانی اعتراض کردند و خواستار عملی شدن وعده‌های داده شده از جانب مقامات وزارت نفت شدند.کارکنان پیمانکاری شاغل در مناطق عملیاتی نفت که به علت حضور در محیط کار امکان شرکت در این تجمع را نداشتند همانند روزهای گذشته نیز با ارسال دست نوشته‌هایی ضمن حمایت از همکاران خود خواستار حذف پیمانکار نیروی انسانی شدند.