کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

اعتراض کارگران اخراج شده مجتمع کشت و صنعت کارون

جمعی از کارگران اخراج شده مجتمع کشت و صنعت کارون روز یکشنبه ۱۸ مهر ماه با خواست بازگشت به کار در مقابل درب ورودی کارخانه تجمع کردند.

پس از گذشت حدود ۵ سال از اخراج شماری از کارگران رسمی و باسابقه مجتمع کشت و صنعت کارون، هنوز این کارگران برای بازگشت به کار و دریافت مطالبات معوقه خود در سرگردانی به سر می برند. به گفته یکی از کارگران، با پیگیری و شکایت  کارگران در اداره کار، هیات تشخیص این اداره کارفرما را مکلف به بازگشت به کار کارگران کرد اما اکنون کارفرما به بهانه‌های مختلف ضمن تمکین نکردن از رای هیات تشخیص با حضور کارگران در مجموعه تولیدی مخالفت می کند.

پست های مرتبط این دسته

اخطار سازمان ملل متحد نسبت به اعدام معترضان توسط رژیم ایران

-

حمایت ایرانیان خارج از کشور از مردم ایران

-

تداوم اعتراضات مردمی ایران علیه رژیم

-

گزارشی از آخرین وضعیت زندانیان زندان اوین

-

برگزاری آکسیون اعتراضی در کلن آلمان

-

تحصن کارگران هندی مقابل دفتر ال جی

-