کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران ابنیه فنی میانه

photo 2023 04 16 11 36 47

جمعی از کارگران ابنیه فنی میانه،روز شنبه ۲۶ فروردین ماه در اعتراض به شرایط نامناسب کاری خود دست به تجمع زدند.

کارگران ابنیه فنی راه‌آهن حوزه ۲۰ شهرستان میانه در این خصوص میگویند، تفاوت و نابرابری از لحاظ حقوق و مزایا در شرکت‌های پیمانکاری وابسته به راه‌آهن این ناحیه، مشکلات زیادی برای کارگران این واحد به وجود آورده است. آنها همچنین می افزایند، چندین سال است  کارگران راهدار از مسئولان شرکت درخواست رفع تبعیض و بهبود وضعیت شغلی و مزایای دریافتی دارند اما هیچ تغییری در شرایط شغلی و محیط کار آنها ایجاد نشده است.