کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران ابنیه فنی راه آهن یزد و آذربایجان

کارگران خطوط ریلی در منطقه یزد و آذربایجان روز شنبه 26 آذرماه در اعتراض به تاخیر در پرداخت دستمزهایشان اقدام به برگزاری تجمع کردند.

این کارگران با بیان اینکه چند سالی هست که وضعیت شغلی و پرداخت مطالبات مزدی مشخصی ندارند، افزودند: “برخی کارفرمایان شرکت‌های پیمانکاری در راه آهن طبق عرف جاری در پرداخت برخی مزایای انگیزشی و عرفی به حساب کارگران خودداری می‌کنند.  این کارگران در تشریح وضعیت پرداخت مطالبات خود می گویند “جدا از معوقات مزدی، برای دریافت برخی مزایای عرفی و مناسبتی با مشکل روبرو هستند و این مسئله باعث ایجاد دغدغه روحی و گرفتاری‌های روزمره برای کارگران شده است.”