کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران ابنیه فنی راه آهن تهران

برخی کارگران ابنیه فنی راه‌آهن تهران روز دوشنبه 3 بهمن ماه در اعتراض به تاخیر در پرداخت حقوق و برخی مزایای عرفی و مناسبتی  خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

به گفته یکی از کارگران، برخی کارگران ابنیه فنی درخصوص پرداخت به موقع حقوق با مشکلات زیادی روبرو هستند و برخی مزایای قانونی و عرفی هم برای آن‌ها اعمال نمی‌شود. او با بیان اینکه برخی شرکت‌های ریلی علاوه بر حقوق؛ از پرداخت برخی مزایای عرفی و مناسبتی کوتاهی می‌کنند، افزود: جدا از معوقات مزدی، تاخیر در پرداخت برخی از مزایای عرفی و مناسبتی، انگیزه کارگران را برای کار، کمتر کرده است.