کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران ابنیه فنی راه‌آهن نواحی لرستان و زاگرس

گروهی از کارگران خطوط ابنیه فنی راه‌آهن نواحی لرستان و زاگرس روز دوشنبه 21 اسفندماه در ادامه بی‌توجهی کارفرما به وضعیت مطالبات معوقه خود،اقدام به برگزاری تجمع کردند.

به گفته کارگران،پرداخت حقوق اسفند به همراه مابقی عیدی و پاداش و همچنین برخی مزایای مناسبتی و عرفی کارگران در آستانه نوروز ۱۴۰۳ به تاخیر افتاده و درخواست این کارگران؛تسریع در پرداخت این مطالبات است.این کارگر افزودند:علارغم اینکه چند روزی به پایان سال جاری باقی نمانده است قیمت بسیاری از اجناس به شکل سرسام آوری افزایش یافته و کارگران ابنیه فنی تراورس همچنان با حداقل دریافتی زندگی می‌کنند.