کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران ابنیه فنی تراورس

جمعی از کارگران ابنیه فنی تراورس  سراسر کشور روز دوشنبه 9 خردادماه با برپایی تجمعاتی جداگانه نسبت به عدم افزایش دستمزدهایشان، اعتراض کردند

به گفته این کارگران؛ حقوق دریافتی فروردین و اردیبهشت ماه کمتر از دریافتی اسفند سال گذشته بوده است. به همین دلیل برخی همکاران آنها در نواحی ریلی زاگرس و درورد واقع در استان لرستان در اعتراض به وضعیت بوجود آمده، فعالیت شغلی خود را محدود کرده‌اند. درحالی که حدود ۷۰ روز از آغاز سال می‌گذرد،کارگران ابنیه فنی تراورس که تعدادشان به حدود ۷ هزار نفر می‌رسد، هنوز مابه‌التفاوت حقوق فروردین و اردیبهشت خود را دریافت نکرده‌اند. به گفته این کارگران؛ درکنار عدم افزایش حقوق کارگران در این واحد ریلی، کارگران با قراردادهای موقت کار، امنیت شغلی خود را در خطر می‌بینند. در عین حال برخی مشکلات ناشی از عدم دریافت لباس کار و پرداخت برخی مزایای عرفی و غیره…. همچنان به قوت خود وجود دارد.

پست های مرتبط این دسته

شروع اعتصاب عمومی در شهر های مختلف ایران

-

اعتصاب کارگران پیمانی شرکت پایانه و مخازن پتروشیمی

-

ادامه اعتراض کارگران شرکتی ابنیه فنی

-

اعتراض کارگران بیکار شده‌ معدن کرومیت آسمینون

-

تجمع پرستاران در تهران و تبریز

-

گردهمایی کشاورزان اصفهانی

-