کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران آب و فاضلاب گیلان

روز دوشنبه 16 بهمن ماه، تعدادی از کارگران آب و فاضلاب گیلان که طی یکی دو سال گذشته به مرور بازنشسته شده‌اند، نسبت به پرداخت نشدن مطالبات سنواتی خود اعتراض کردند.

به گفته کارگران ، جدا از پرداخت نشدن مطالبات سنواتی کارگران بازنشسته، کارگران شاغل نیز مطالبات مزدی خود را با تاخیر سه تا ۶ ماهه دریافت می‌کنند. کارگران معتقدند بایستی مطالباتشان به‌روز محاسبه و پرداخت شود در غیر اینصورت این کارگرانند که با پائین آمدن ارزش پولشان زیان می‌بینند. همچنین افزودند: اگر روند معطلی کارگران برای دریافت سنوات بازنشستگی ادامه پیدا کند چاره‌ای جز طرح شکایت و تجمع ندارند.