کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران آبفار کرمان

شماری از کارگران آبفار کرمان روز چهارشنبه ۱۲ آبان ماه در اعتراض به تصمیم واگذاری مسئولیت ۱۴۰ نفر از همکاران خرید خدمتی به پیمانکاران بخش خصوصی تجمع کردند.

از قرار معلوم، اخیراً تصمیماتی مبنی بر ورود پیمانکاران بخش خصوصی به آبفار گرفته شده در نتیجه کارگران نگران امنیت شغلی و میزان درآمد حداقلی خود هستند. آنها افزودند علارغم مخالفت شدید کارگران، شرکت آب و فاضلاب قصد دارد همه کارگران خرید خدمتی را تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکاری درآورده و عناوین شغلی آن‌ها را از قرارداد مستقیم با آبفار به پیمانکاری تغییر دهد.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش سراسری در ایران

komalah

تجمع اعتراضی کارگران کسری پلیمر

komalah

تداوم اعتراضات و افزایش جو امنیتی در شهرهای مختلف

komalah

حضور گسترده دانشجویان در هجدهمین روز از اعتراضات

komalah

تجمع کارگران قدیمی کارخانه قند یاسوج

komalah

افزایش شمار اعدام شدگان زندان وکیل آباد مشهد

komalah