کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارکنان گسترش فولاد تبریز

اعتراض کارکنان گسترش فولاد تبریز

اعتراض کارکنان گسترش فولاد تبریز

روز چهارشنبه 12 تیر ماه، کارگران شرکت “گسترش فولاد” تبریز در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست به تجمع زدند.
به گفته معترضان که حدود 300 نفر می باشند، آنها از اسفند ماه سال گذشته تاکنون هیچ دستمزدی دریافت نکرده اند و کسی هم جوابگوی آنها نبوده است. به گفته کارکنان گسترش فولاد تبریز، مدیریت شرکت، آنها را درصورت تداوم اعتراض تهدید به اخراج نموده است. معترضان می گویند در این شرایط اقتصادی و گرانی سرسام آوار، عدم پرداخت دستمزدها زندگی را برای آنها بسیار سخت کرده است. به همین دلیل تا رسیدن به کلیه مطالباتشان دست از تجمع برنخواهند داشت.