کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارکنان مخابرات به عدم پرداخت مزایا

روز سه شنبه 21 تیرماه، کارکنان مخابرات در شهرهای مختلف ایران از جمله زنجان، قزوین، سنندج، کرمانشاه، رشت، اصفهان و یزد با برگزاری تجمع در محوطه ساختمان این اداره، اعتراض خود را نسبت به شرایط شغلی و معیشتی و بی‌توجهی مسئولان به خواسته‌های آنها ابراز کردند.

کارکنان معترض، نسبت به عدم پرداخت معوقات قانونی پاداش بهره‌وری، قطع و کاهش حق جذب، ثابت ماندن کمک هزینه رفاهی و اجرا نشدن آیین‌نامه استخدامی پرسنل مخابرات مصوب سال ۱۳۸۹ معترض هستند. پرسنل مخابرات با در دست داشتن کاغذ نوشته‌هایی خواهان رسیدگی مسئولان به مطالبات خود شدند.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش انقلابی مردم در شهرهای مختلف

-

اعتصاب کارگران آبفای مشگین شهر

-

اعتراض کارگران اخراجی روغن جهان

-

استمرار تجمع اپراتورهای پست های فشار قوی برق

-

وقوع زمین لرزه در شهرستان خوی

-

فروش اموال مازاد دولت ایران با مصونیت قضایی

-