کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارکنان صندوق بازنشستگی کشوری

جمعی از کارکنان صندوق بازنشستگی کشوری روز چهارشنبه 2 آذرماه در اعتراض به وضعیت حقوق و دستمزد خود مقابل ساختمان صندوق واقع در میدان فاطمی تجمع کردند.

به گفته‌ یکی از معترضان که تعداد آنها به حدود ۹۰ تا ۱۰۰ نفر می‌رسد، بدنبال ترمیم حقوقی که آبان ماه سال جاری برای کارکنان دولت اتفاق افتاده، حدود ۹۰۰ تا یک میلیون تومان باید به حقوق هر یک از کارکنان صندوق بازنشستگی کشوری افزوده می‌شد و قرار بود پایان این ماه اعمال شود اما پس از حقوقی که دریافت کرده‌اند، مشخص شد مدیریت صندوق همانند یکسال اخیر با تغییر محاسبه حقوق‌ و با کاهش مزایای حقوقی از جمله حق اضافه کاری و بهره‌وری و چند آیتم دیگر عملاَ بجای افزایش حقوق پرسنل، حقوق‌ها را کاهش داده است.