کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارکنان شهرداری تهران

شماری از کارکنان شهرداری تهران روز سه شنبه 5 دی ماه در اعتراض به عدم اجرای قانون ترمیم حقوق مقابل شورای شهر تهران تجمع کردند.

براساس گزارشات منتشرشده کارکنان شهرداری تهران نسبت به‌ عدم اجرای ترمیم حقوق‌ها معترض هستند.گفتنی است مسئله‌ی ترمیم حقوق به ماده واحده قانون بودجه سال اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ برمی‌گردد.در این ماده واحده به مسئله‌ی ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری اشاره شده است.این قانون هنوز در شهرداری تهران اجرا نشده است.