کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارکنان شرکت مخابرات ایران

روزشنبه 11 آذرماه شماری از کارکنان شرکت مخابرات ایران نسبت به تاخیر در پرداخت حقوق‌ها اقدام به برگزاری اعتراض کردند.

عضو شورای کارکنان مخابرات منطقه استان کردستان و نماینده کارگزاران مخابرات روستای استان کردستان،از عملکرد شرکت مخابرات در قبال کارکنان خود اعتراض کرد.شرکت مخابرات تمام مزایای کارکنان مخابرات روستایی را مانند پایه سنوات از سال ۸۸ و بیمه تکمیلی پرداخت نمی‌کند و حتی سنوات بازنشستگان با تاخیر بسیار پرداخت می‌شود و همین امر موجب نارضایتی کارکنان مخابرات روستایی کشور شده است؛این شرکت به آرای دیوان عدالت و قوانین مجلس نیز تمکین نمی‌کند.معترضان ضمن اعتراض به تاخیر در پرداخت حقوق ماهانه کارکنان مخابرات در استان‌های مختلف افزودند:دیر پرداخت کردن حقوق برای کارکنان شاغل علی‌الخصوص کارگزاران مخابرات روستایی که حقوق‌شان همان دستمزد حداقلی ا‌ست،باعث دلسردی و بی‌انگیزه شدن کارکنان شده است