کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارکنان شرکت فروشگاه‌های رفاه در تهران

روز یکشنبه 5 شهریورماه،جمعی از کارگران و کارکنان اخراج شده فروشگاه های رفاه در تهران اقدام به برگزاری تجمع کردند.

براساس گزارشات منتشرشده،در روزهای اخیر فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه به طور ناگهانی شمار زیادی از پرسنل خود را با عدم تمدید قرارداد از کار بیکار کرده و علیرغم اینکه کارگران قرارداد مکتوب داشته‌اند،به طور ناگهانی اعلام شده که این کارکنان و کارگران تعدیل شده‌اند و دیگر ادامه‌ی کار برای آنها مقدور نیست.یکی از کارگران معترض با بیان اینکه: “یکی از مشکلات این کارگران،بیکار شدن ناگهانی و درخواست برای بیمه بیکاری است؛اضافه می‌کند:ظاهراً تاخیر چندماهه‌ در پرداخت حق بیمه‌ی کارگران توسط فروشگاه‌های رفاه موجب شده که وقتی کارگران برای دریافت بیمه بیکاری مراجعه کرده‌اند،به آن‌ها گفته شده که به دلیل اینکه کارفرما حق بیمه را با چند ماه تاخیر می‌دهد،نمی‌توانید از بیمه بیکاری برخوردار شوند.