کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارکنان شرکتی بیمارستان پاستور بم

برپایه گزارش منتشر شده، حدود۸۰ نفر با عناوین شغلی پرستار و کمک پرستار، هوش بر، فوریت‌های پزشکی و نیروی خدماتی تحت مسئولیت دو شرکت پیمانکار هستند که از سال‌ها پیش پیگیر وضعیت استخدامی خود از مسئولان می باشند. آنها با تبدیل وضعیت خود می خواهند، همانند سایر همکاران استخدامی از مزایای مربوط به حق اضافه کاری، حق کارانه، حق شیفت، شرایط انجام کارهای سخت و زیان‌آور و طبقه‌بندی مشاغل به همراه پرداخت به موقع حقوق وبیمه؛ بهرمند شوند.