کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارکنان سهام عدالت

شماری از کارکنان تعاونی‌های سهام عدالت  روز دوشنبه 15 آذر ماه  با برپایی تجمعی در مقابل ساختمان معاونت امور تعاون وزارت کار در تهران، خواستار رسدگی مقامات به مطالباتشان شدندو

بر اساس گزارش منتشر شده، این کارکنان اهم مطالبات خود را تامین امنیت شغلی و پرداخت مطالبات معوقه خود، عنوان کردند. به گفته نماینده معترضان، حدود ۷۰۰ نفر هستند که پس از ۱۵ سال فعالیت در ۳۵۲ دفاتر شرکت‌های تعاونی سهام عدالت، هنوز وضعیت شغلی‌شان مشخص نیست و در عین حال به دلیل پرداخت نشدن حدود ۴۴ ماه از مطالبات مزدی و مخارج دفاترشان، در وضعیت بد معیشتی قرار دارند.