کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض  کارکنان سازمان ورزش شهرداری تهران

تعداد زیادی از کارکنان سازمان ورزش شهرداری تهران  روز یکشنبه 17 بهمن ماه در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلاتشان در برابر ساختمان شورای شهر دست به تجمع زدند.

به گفته یکی از معترضان، بیش از هزار تن از این کارکنان نسبت به وضعیت حقوقی خود معترض هستند. حدود ۶۰۰ نفر از این کارکنان نگهبان هستند و ۴۰۰ نفر نیز به عنوان نجات غریق مشغول کار می‌باشند. آنها بارها نسبت کمبود حقوق و مزایا و عقب افتادگی مطالبات‌شان تجمع کرده‌اند. اما تاکنون هیچ مسئولی به آنها پاسخگو نبوده و مشکلی از آنان حل نشده است. وی همچنین می افزاید  این کارکنان قراردادی، سطح حقوق‌شان نسبت به همکاران همتراز خود به میزان ۵ میلیون تومان کمتر است.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش انقلابی مردم در شهرهای مختلف

-

اعتصاب کارگران آبفای مشگین شهر

-

اعتراض کارگران اخراجی روغن جهان

-

استمرار تجمع اپراتورهای پست های فشار قوی برق

-

وقوع زمین لرزه در شهرستان خوی

-

فروش اموال مازاد دولت ایران با مصونیت قضایی

-