کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارکنان رسمی شاغل در شرکت نفت فلات قاره جزیره خارک

اعتراض کارکنان رسمی شاغل در شرکت نفت فلات قاره جزیره خارک1

روز دوشنبه 6 فروردین ماه،جمعی از کارکنان رسمی وزارت نفت شاغل در شرکت فلات قاره در منطقه عملیاتی جزیره خارک در اعتراض به عدم رسیدگی به خواسته‌هایشان دست به تجمع زدند.

اعتراض کارکنان رسمی وزارت نفت شاغل در مراکز عملیاتی نسبت به عدم رسیدگی به خواسته‌هایشان از جمله “حذف سقف‌ دستمزد،حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی و عودت کسورات مازاد مالیات” میباشد.کارکنان رسمی صنعت نفت همچنین خواستار اجرای ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت،پرداخت بک‌پی مربوط به این قانون،حذف سقف حقوقی و پرداخت فوق‌العاده ویژه،حذف مالیات زیاد از دستمزدها،افزایش سطح دستمزد،پرداخت پاداش بازنشستگی،بهبود خدمات رفاهی و وضعیت بهداشت و درمان،ابطال اساسنامه صندوق نفت و رسیدگی به دیگر مطالباتشان هستند.