کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارکنان تعاونی های سهام عدالت

کارکنان تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانهای مختلف کشور روز شنبه ۴ تیرماه  با خواست تامین امنیت شغلی خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

این کارکنان مهم‌ترین خواسته‌ی خود را «تعیین تکلیف وضعیت شغلی خود» عنوان کردند و افزودند: پس از ۱۶سال فعالیت در ۳۵۳ دفاتر شرکت‌های تعاونی سهام عدالت در اقصی نقاط کشور، هنوز وضعیت شغلی و پرداخت مطالباتشان مشخص نشده است. در عین حال مطالبات مزدی، بیمه و سنواتی آنها از سال ۹۸ به تاخیر افتاده است.

پست های مرتبط این دسته

ادامه اعتراض کارگران آبفای آهواز

komalah

نارضایتی پرستاران شرکتی شهرهای مختلف

komalah

تجمع  اعتراضی اهالی بخش صیدون

komalah

تیراندازی ماموران رژیم به سوی سوختبران

komalah

 افزایش شمار دانشجویان بهائی محروم از تحصیل

komalah

ادامه وخامت وضعیت کرونایی در ایران

komalah