کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارکنان بیمارستان شهدا هیرمند

نیروهای شرکتی بیمارستان “شهدا” شهر هیرمند سیستان و بلوچستان، نسبت به شش ماه حقوق معوقه و همچنین نپرداختن عیدی و پاداش سه سال گذشته اعتراض دارند.

به گفته معترضان، نیروهای شرکتی این بیمارستان از لحاظ روانی انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت به دلیل عدم پرداخت حقوق خود ندارند. این نیروها با انتقاد از رئیس دانشگاه علوم پزشکی زابل می‌گویند حقوق مدیران هرگز به تعویق نمی‌افتد، اما اقدامی برای پرداخت معوقات مزدی نیروهای شرکتی انجام نمی‌گیرد. معترضان میگویند، که هیچ توجیهی را از سوی دانشگاه علوم پزشکی زابل برای این کم‌کاری، نخواهند پذیرفت.