کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

اعتراض کارکنان اورژانس اجتماعی

نیروهای اورژانس اجتماعی تهران روز شنبه 6 شهریور ماه در اعتراض به  عدم پرداخت حقوق ماههای تیر و مرداد ماه خود اعتراض کردند

نیروهای شرکتی اورژانس اجتماعی که پیشتر نیز در اعتراض به دو ماه معوقات مزدی خود برای مدتی دست از کار کشیده بودند می گویند، نزدیک یک هفته از شهریور می‌گذرد اما هنوز حقوق ماه های تیر و مردادماه به حساب آنها واریز نشده است. این نیروها همچنین با اشاره به افزایش شیفت‌های کاری خود گفتند: شیفت کاری آنها از ۱۳ شیفت به ۱۵ شیفت افزایش پیدا کرده است و این در حالیست که هنوز هیچ قراردادی را امضا نکرده اند.