کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

اعتراض کارکنان آبفای اهواز

کارکنان واحد 122 آبفای اهواز روز شنبه 6 شهریور ماه در اعتراض به عدم پرداخت 5 ماه دستمزد و حق بیمه های خود به سازمان تامین اجتماعی اقدام به برگزاری تجمع کردند.

یکی از کارگران معترض در خصوص برپایی این تجمع می گوید، شماری از کارکنان واحد ارتباطات ۱۲۲ آبفا اهواز حدود ۲ سال در این بخش مشغول به کار هستند که علیرغم پیگیری های  فراوان و وعده های مدیران وقت مبنی بر حجمی شدن قراردادها، هنوز قراردادی بسته نشده است. این کارگر معترض می افزاید، با توجه به گذشت ۵ ماه از سال تاکنون قرارداد کاری آنها تمدید نشده است، افزون بر این؛ حق بیمه هایشان پرداخت نشده و حقوقی دریافت نکرده اند.