کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارشناسان بانک کشاورزی به معضلات معیشتی

کارشناسان بانک کشاورزی، طی روزهای اخیر با برپایی تجمع مقابل ساختمان مرکزی این بانک در تهران، اعتراض خود را نسبت به بی‌توجهی وزیر اقتصاد و مسئولان بانک کشاورزی در خصوص معضلات معیشتی خود ابراز کردند.

تجمع کارشناسان بانک کشاورزی، در اعتراض به مدیران عالی برای بی‌توجهی به معیشت عموم کارکنان، عدم برقراری فوق‌العاده‌های تخصصی و مدیریتی کارشناسان، عدم پرداخت عادلانه حق‌الزحمه امور پرمسئولیت اعتباری و عدم برخورد با چپاول درآمدهای بانک توسط شرکت‌های اقماری صورت گرفت. کارشناسان معترض همچنین با برپایی تجمعات مشابه در داخل ساختمان بانک کشاورزی مرکزی، خواهان رسیدگی مسئولان به مطالبات خود شدند.

پست های مرتبط این دسته

شروع اعتصاب عمومی در شهر های مختلف ایران

-

اعتصاب کارگران پیمانی شرکت پایانه و مخازن پتروشیمی

-

ادامه اعتراض کارگران شرکتی ابنیه فنی

-

اعتراض کارگران بیکار شده‌ معدن کرومیت آسمینون

-

تجمع پرستاران در تهران و تبریز

-

گردهمایی کشاورزان اصفهانی

-