کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کادر سلامت ایلام

جمعی از کادر درمان استان ایلام روز شنبه 29 آبان ماه در یک تجمع اعتراضی خواهان تحقق خواسته های خود شدند.

کادر بهداشت و سلامت استان ایلام با برپایی این تجمع اهم مطالبات خود را “رسیدگی به مطالبات قانونی خود، از جمله برقراری فوق‌العاده خاص کادر بهداشت و درمان با ضریب سه و افزایش حقوق و مزایا خود عنوان کردند.