کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کادر درمان بخش خصوصی تبریز

تعدادی از کادر درمان بخش خصوصی تبریز، روز دوشنبه ۲۲ دی ، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل ساختمان استانداری آذربایجان شرقی تجمع کردند.

در همین خصوص یکی از این معترضان با بیان اینکه بیشترین بار بیماری کرونا بر دوش کادر درمان و به خصوص جامعه پرستاری‌ست؛ضمن اعتراض به پایین بودن مزایای مزدی پرستاران، می گوید “کادر درمان که در آغاز شیوع کرونا از سوی رسانه‌ها رزمندگان خط مقدم کرونا و فرشته‌های سفیدپوش نامیده می‌شدند، در بسیاری از نقاط کشور ماه‌هاست که دستمزد نگرفته‌اند.”  آنها با سردادن شعارهای اعتراضی خواستار ارتقای مزد و کارانه؛ رفع تاخیر در پرداخت معوقات مزدی و بهبود شرایط شغلی خود می باشند.

پست های مرتبط این دسته

تداوم اعتراض کارکنان رسمی نفت

komalah

اعتصاب کارگران معدن گل‌گهر سیرجان

komalah

تجمع اعتراضی کارگرانِ کیش چوب

komalah

تداوم اعتراضات کشاورزان اصفهانی

komalah

حبس و شلاق برای 17 تن از کارگران شرکت آذرآب

komalah

احضار چهار نفر از فعالین زنان ایران برای اجرای دوران حبسشان

komalah