کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض پزشکان ایران به نصب کارتخوان در مبارزه با فرار مالیاتی

بنا به گزارش منتشره، روز یکشبنه 20 مردادماه، جمعی ازجامعه پزشکی و رشته‌های مربوط به آن به الزام استفاده از دستگاه‌های کارتخوان بانکی که در مبارزه با فرار مالیاتی از سوی سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده اعتراض کردند.

بر پایه این گزارش، آنها به اقدام سازمان امور مالیاتی در خصوص اجباری کردن آنان به استفاده از دستگاه کارتخوان بانکی به شدت اعتراض کرده و این اقدام را “مغایر قانون” و “تبعیض‌‌آمیز” خواندند. پزشکان و تشکل‌های مختلف جامعه پزشکی با نوشتن نامه‌های اعتراضی خود به تمایز مراکز درمانی و تجاری اشاره و تأکید کرده‌اند که اگر این اقدام صرفا در مورد صاحبان این حرفه اعمال شود “تبعیض‌آمیز” بوده است.