کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض پرسنل فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه

روز پنج شنبه 24 بهمن ماه ،جمعی از پرسنل «شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه» به نمایندگی از ۸ هزار پرسنل شعب فروشگاهی کل کشور نسبت به «مزایای عرفی کارگاه»  دست به اعتراض زدند.

به گفته این پرسنل ها : قطع شدن مزایای عرفی کارگاه تا پیش از واگذاری این شرکت به بخش خصوصی بوده است همچنین افزودند: طبق ماده ۲۶ قانون کار «هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که بر خلاف عرف معمول کارگاه و یا محل کار پس از اعلام موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل، قابل اجراست و در صورت بروز اختلاف، رای هیات حل اختلاف قطعی و لازم‌ اجرا است.»