کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض پرسنل بیمارستان کهنوج در جیرفت

شماری از کادر و پرسنل بیمارستانی كهنوج روز سه شنبه 15 اسفندماه با امضای طوماری،نسبت به عدم واریز مطالبات مزدی خود اعتراض کردند.

این پرستاران در طومار امضا شده،از عدم دریافت مزایای مزدی و معوقات خود اعتراض کردند و اعلام نمودند با شرایط فعلی،ادامه کار خدمت رسانی به بیماران ممکن نیست.همچنین پرستاران کهنوج از دانشگاه علوم پزشکی جیرفت درخواست کردند هرچه زودتر مزایای مزدی آن‌ها واریز شود.به گفته آن‌ها،بیمارستان‌ها آرای اخیر دیوان عدالت را اجرا نمی‌کنند و همچنان اضافه‌کار اجباری در مراکز درمانی دولتی کشور برقرار است.لازم به یادآوری است که در ماه‌های گذشته پرستاران و کادر درمان در بیمارستان‌های چندین شهر دیگر ایران در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات خود بارها دست به تجمع و اعتصاب زده بودند.