کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض پرستاران 89 روزه دانشگاه جندی شاپور اهواز

گروهی از پرستاران ۸۹ روزه دانشگاه جندی شاپور اهواز روز شنبه 3 اردیبهشت ماه با برپایی تجمعی نسبت به اخراج خود از کار اعتراض کردند.

به گفته نماینده معترضان،  این پرستاران در دورانی که کرونا در بدترین وضعیت و خطر بود بکار گرفته شدند. اما اکنون در ادامه سیاست کم اهمیت جلوه دادن تهدید کرونا و پس از فروکش نسبی آن، طی حکمی توسط معاون بهداشت دانشگاه جندی شاپور اهواز اخراج شده اند. گفتنی است در این ابلاغیه اخراج جمعی که در تاریخ ۳۱ فروردین ماه صادر شده است، رئیس مرکز بهداشت استان با عنوان اعلام کتبی پایان نیروهای ۸۹ روزه بهداشت می‌نویسد.: «از بکارگیری مجدد نامبردگان جدا خودداری کنید.»

پست های مرتبط این دسته

ادامه تجمع سراسری بازنشستگان تامین اجتماعی

komalah

تجمع اعتراضی تراکتورداران دزفول

komalah

اعتراض کارکنان بیمارستان پاستور مشهد

komalah

هشدار فعالان مدنی درباره شیوع گسترده سل در زندان زنان قرچک

komalah

هک سامانه‌های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی رژیم

komalah

تجمع اعتراضی کارگران معدن کرومیت آسمینون

komalah