کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض پرستاران و کادر درمان کرج

اعتراض پرستاران و کادر درمان کرج4

جمعی از پرستاران و کادر درمانی بیمارستان های کرج بار دیگر روز چهارشنبه 16 اسفندماه با برپایی تجمعات جداگانه خواستار رسیدگی مقامات به خواسته هایشان شدند.

کادر بهداشت با برپایی این تجمع مقابل استانداری کرج خواستار تبدیل وضعیت شغلی‌ خود توسط وزارت بهداشت و درمان بعد از ۵ سال خدمت در مراکز درمانی شدند.شرکت کنندگان در این تجمع می‌گویند که بعد از ۵ سال کار،در شرایطی که گرانی و تورم بیداد می‌کند،با این حقوق‌های ناچیز به سختی می‌توانند زندگی خود را اداره کنند.معترضین حاضر در این تجمع ضمن سر دادن شعارهایی از قبیل “وعده وعید کافیه،سفره ما خالیه، دیگه تمومه صبر ما و این همه بی عدالتی،هرگز ندیده ملتی” خواهان پرداخت حقوق معوقه خود شدند.