کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض پرستاران و کادر درمان در اصفهان

روز شنبه 4 شهریور ماه،جمعی از کارکنان و کادر درمان بیمارستان های اصفهان،در اعتراض به وضعیت معیشتی خود،مقابل ساختمان استانداری اقدام به برگزاری تجمع کردند.

کارکنان و پرسنل بیمارستان های اصفهان از پرداخت نشدن حقوق و مزایای معوقه خود ناراضی هستند و خواستار افزایش تعرفه‌های پرسنل پزشکی و رفع اختلاف در پرداخت حقوق کارکنان هستند.همچنین کارکنان و کادر درمان اصفهان می‌گویند:به رغم تخصیص بودجه از سوی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی،بابت حق سختی کار در دوران کرونا،‌اما تاکنون پولی به کادر بهداشت و درمان که با کرونا درگیر بودند،تعلق نگرفته است.