کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض پرستاران و کادر درمان جیروفت به معوقات مزدی

روز یکشنبه 24 دیماه،پرسنل و پرستاران بیمارستان خمینی جیرفت نسبت به عدم پرداخت ۶ ماه حقوق معوقه خود اعتراض کردند.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، پرسنل بیمارستان خمینی جیرفت از عدم پرداخت مطالبات مزدی خود خبر دادند. گزارش ها از بیمارستان خمینی جیرفت حاکی است که پرسنل و پرستاران به دلیل عدم دریافت معوقات مزدی در شرایط بدی بسر میبرند. به گفته پرستاران معترض: “شش ماه است که حقوق، مزایای رفاهی و اضافه کاری پرستاران توسط مسئولین پرداخت نشده است و هیچ مقام حکومتی اهمیتی به وضعیت معیشت آنها نداده است.