کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض پرستاران قراردادی و شرکتی در تهران

گروهی از پرستاران قراردادی و شرکتی  زیرمجموعه دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، روز شنبه 15 مرداد ماه با برپایی تجمعی خواستار تبدیل وضعیت با تصویب طرح ساماندهی هستند.

این پرستاران که با قراردادهای مختلف برای بیمارستان‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی کار می‌کنند؛ می‌گویند: انتظار دارند با تصویب طرح ساماندهی همگی آنها قرارداد مستقیم و رسمی دولت شوند. آنها همچنین افزودند؛ وزارت بهداشت باید یکی از اولین مجریان این طرح باشد چون پرستاران در دوران کرونا سختی‌های زیاد متحمل شده‌اند و هنوز هم در حال دست و پنجه نرم کردن با این ویروس کشنده هستند؛ عادلانه نیست که کار یکسان باشد اما قراردادها و مزایای مزدی تفاوت داشته باشد.

پست های مرتبط این دسته

تداوم خیزش سراسری مردم ایران

komalah

تداوم اعتراضات مردمی در ایران

komalah

اعتصاب‌ سراسری دانشجویان و استادان ایران

komalah

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه آزمایش مرودشت

komalah

اعتراض کارگران مخابرات روستایی کشور

komalah

تجمع کارگران شهرداری نیشابور

komalah