کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض پرستاران در اهواز

جمعی از پرستاران دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روز چهارشنبه 28 دیماه در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی خود دست به تجمع زدند.

پرستاران معترض، در خصوص تجمع خود به مواردی همچون کمبود شدید نیرو در قیاس با سایر استانها و عدم پرداخت کارانه ها، عدم پرداخت هزینه ناچیز لباس و مسکن و همچنین عدم اجرای صحیح قانون ارتقا بهره‌وری اشاره کرده و خواستار رسیدگی مقامات شدند.