کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض پرستاران در اصفهان

جمعی از پرستاران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، صبح روز سه شنبه ۱۹ آذر ماه مقابل استانداری این شهر تجمع کردند.

این پرستان که کارانه و اضافه کاری آنها طی ۹ ماه گذشته در سیستم “قاصدک” پرداخت نشده است، در خصوص اعتراض خود می گویند از وقتی طرح قاصدک به اجرا درآمده است، مطالبات خود را با تاخیر دریافت می‌کنند. آنها افزودند، قبل از طرح قاصدک پرستاران اضافه‌کاری را نهایتاً با یک ماه تاخیر دریافت می‌کردند؛ این در حالی است که از وقتی طرح قاصدک اجرایی شده است، پرستاران مجبور هستند، ۹ ماه، یک سال یا ۱۴ ماه منتظر بمانند تا مطالبات معوقشان را دریافت کنند.