کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض پرستاران بیمارستان رحیمیان شهر الوند

به گزارش منتشره، جمعی از پرستان بیمارستان “رحیمیان” شهر الوند واقع در استان قزوین روز دوشنبه 8 مهرماه، نسبت به اقدام اخیر مدیران بیمارستان در خصوص فسخ قراردادهایشان دست به تجمع زدند.

به گفته معترضان، مدیریت بیمارستان رحیمیان قراردادی ۵ ساله با پرستاران منعقد کرده است که قراردادهای مذبور تا سال ۱۴۰۱ دارای اعتبار می باشد. اما در اقدامی عجیب و پس از گذشت ۸ ماه از تعطیلی بیمارستان، مدیریت این بیمارستان از پرستاران خواسته تا جهت فسخ قرارداد به بیمارستان مراجعه کنند که این موضوع موجب نارضایتی پرسنل پرستاری شده و خواستار رسیدگی مسئولین و تامین امنیت شغلی خود می باشند.