کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض پرستاران بیمارستان تامین اجتماعی تهران

شماری از پرستاران بیمارستانی سازمان تامین اجتماعی روز سه شنبه 7 دیماه در اعتراض به بی توجهی مقامات به خواسته هایشان دست به تجمع زدند.

پرستاران سازمان تامین اجتماعی می‌گویند اقداماتشان در سیستم “اچ آی سی” بیمارستانی این سازمان به نام پزشکان ثبت می‌شود. به گفته این پرستاران، ثبت اقدامات آن‌ها به نام پزشکان در حالی است که اجرای صحیح قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری ایجاب می‌کند که اقدامات پرستاران به نام خودشان ثبت شود.  پرستاران با تاکید بر لزوم اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، یادآور شدند که سازمان ملزم به اجرای قانون است اما تاکنون در این جهت قدمی را برنداشته است.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش سراسری در ایران

komalah

تجمع اعتراضی کارگران کسری پلیمر

komalah

تداوم اعتراضات و افزایش جو امنیتی در شهرهای مختلف

komalah

حضور گسترده دانشجویان در هجدهمین روز از اعتراضات

komalah

تجمع کارگران قدیمی کارخانه قند یاسوج

komalah

افزایش شمار اعدام شدگان زندان وکیل آباد مشهد

komalah