کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض و درگیری زندانیان زندان خوی

روز پنجشنبه ۱۰ اسفند ماه زندانیان زندان خوی پس از اعتراض به نبود دکتر و درمان، مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.

زندانیان بیمار که از رسیدگی های پزشکی محروم هستند، به عدم وجود دکتر اعتراض کردند. گفتنی است، مأموران زندان و افسر نگهبان ها با یورش به زندانیان اقدام به ضرب و شتم آنها کردند. تعدادی از زندانیان در جریان این ضرب و شتم مصدوم شدند. تا این لحظه از وضعیت مصدومین اطلاعی در دست نیست.