کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض و تجمع کارگران پتروشیمی هگمتانه همدان

روز شنبه هفتم بهمن ماه جمعی از کارگران پتروشیمی هگمتانه همدان در اعتراض به عدم واریز به موقع معوقات مزدی، تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این کارگران با بیان اینکه به وعده‌های زمان افتتاح عمل نشده، می‌گویند: هر کدام از آنها دارای معوقات مزدی پرداخت نشده می باشند. گفتنی است، مجتمع پتروشیمی هگمتانه سال ۹۹ بهره‌برداری رسیده و در حال حاضر بیش از دویست کارگر با شرایط نامناسب معیشتی به دلیل عدم پرداخت دستمزدها در این مجتمع مشغول به کار هستند..