کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض و اعتصاب بازاریان در تهران

 

شماری از بازاریان تهرانروز یکشنبه ۲۲ خرداد ماه، با بستن مغازه ها و واحدهای صنفی خود، و شعار دادن علیه دولت به اعتصابات بازاریان پیوستند.

بنابر تصاویر منتشر شده در شبکه های اجتماعی، تجمع اعتراضی گروه‌های مختلف کسبه تهران در خیابان جمهوری و امین‌حضورشکل گرفت و شماری از مردم نیز به آنها پیوستند. بازاریان با توجه به تورم غیرقابل کنترل در ایران و افزایش قیمت روزافزون کالاها، خواهان کاهش مالیات دریافتی دولت شدند. این اعتصابات پیشتر نیز در شهرستان‌های تبریز و اراک، در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی و مالیاتیشکل گرفته بود. همچنین در خبری دیگر امده که بازاریان شهر کازرون نیز روز دوشنبه 23 خردادماه به این اعتصابات پیوستند.