کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض و اعتصاب بازاریان در تهران

 

شماری از بازاریان تهرانروز یکشنبه ۲۲ خرداد ماه، با بستن مغازه ها و واحدهای صنفی خود، و شعار دادن علیه دولت به اعتصابات بازاریان پیوستند.

بنابر تصاویر منتشر شده در شبکه های اجتماعی، تجمع اعتراضی گروه‌های مختلف کسبه تهران در خیابان جمهوری و امین‌حضورشکل گرفت و شماری از مردم نیز به آنها پیوستند. بازاریان با توجه به تورم غیرقابل کنترل در ایران و افزایش قیمت روزافزون کالاها، خواهان کاهش مالیات دریافتی دولت شدند. این اعتصابات پیشتر نیز در شهرستان‌های تبریز و اراک، در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی و مالیاتیشکل گرفته بود. همچنین در خبری دیگر امده که بازاریان شهر کازرون نیز روز دوشنبه 23 خردادماه به این اعتصابات پیوستند.

پست های مرتبط این دسته

شروع اعتصاب عمومی در شهر های مختلف ایران

-

اعتصاب کارگران پیمانی شرکت پایانه و مخازن پتروشیمی

-

ادامه اعتراض کارگران شرکتی ابنیه فنی

-

اعتراض کارگران بیکار شده‌ معدن کرومیت آسمینون

-

تجمع پرستاران در تهران و تبریز

-

گردهمایی کشاورزان اصفهانی

-