کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض و اعتصاب اهالی رمشک در اعتراض به مصادره زمین‌ها

روز جمعه 7 اردیبهشت ماه شمار زیادی از شهروندان اهالی رمشک در اعتراض به مصادره زمین‌های خود توسط ارگان‌های حکومت جمهوری اسلامی در مقابل معدن مس تجمع و تحصن کردند.

اهالی رمشک حدود دو سال است که سند زمین‌های کشاورزی خود را دریافت کردند اما این زمین‌ها توسط معدن مس و ارگان‌های رژیم مصادره شدند.حدود دو هفته است که شهروندان رمشک در مقابل معدن مس تحصن کردند و از سوی نیروهای نظامی و امنیتی تحت فشار هستند تا این تحصن را پایان دهند.شایان ذکر است که در این تحصن زنان و مردان حضور دارند و شب و روز خود را در مقابل معدن سپری می‌کنند اما تاکنون پاسخی دریافت نکردند.