کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض وکلای دادگستری در شهرهای مختلف

روز شنبه 11 شهریورماه،شماری از وکلای دادگستری با برگزاری تجمعی مقابل ساختمان کانون وکلای دادگستری سمنان و مازندران،خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

براساس گزارشات منتشرشده،وکلای دادگستری سمنان و مازندران در اعتراض به مصوبات اخیر مجلس اقدام به برگزاری تجمع کردند.بر اساس مصوبه جدید مجلس،صدور مجوز وکالت از کانون های وکلا گرفته شده و به زیر مجموعه های وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار خواهد شد.